Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016 ( 24/7 t )
Ngày Canh Thìn tháng Bính Thân năm Bính Thân Sao -Quỷ trực +Thành
Sao tốt: Thiên Hỉ, Thiên Tài, Tục Thế, Tam Hợp, Vượng Nhật, Kim Quỹ Hoàng Đạo,
Sao xấu: Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Phi Liêm, Huyết Kị, Trùng Tang, Cô Thần, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát, Hỏa tai,
-------------------------
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Thiên Tài: Tốt cho khai trương, cầu tài lộc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Kim Quỹ Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Trùng Tang: Kiêng xây dựng, hôn nhân, an táng
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp