Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016 ( 27/6 đ )
Ngày Quý Sửu tháng Ất Mùi năm Bính Thân Sao -Liễu trực -Phá
Sao tốt:
Sao xấu: Nguyệt Phá, Lục Bất Thành, Chu Tước Hắc Đạo, Tam Nương, Long Hổ,
-------------------------
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Tam Nương: Xấu nói chung
Long Hổ: Kiêng hôn nhân, nhập trạch