Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2016 ( 1/1 đ )
Ngày Canh Thân tháng Canh Dần năm Bính Thân Sao +Tất trực -Phá
Sao tốt: Minh Tinh, Giải Thần, Tinh Phù, Dịch Mã, Phổ Hộ, Nguyệt Giải,
Sao xấu: Nguyệt Phá, Phá Bại, Trùng Phục,
-------------------------
Minh Tinh: Tốt mọi việc
Giải Thần: Tốt mọi việc tế tự, giải oan, giải trừ được các sao xấu
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Nguyệt Giải: Tốt mọi việc
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Phá Bại: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Trùng Phục: Kiêng hôn nhân, an táng