Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2016 ( 25/4 t )
Ngày Quý Sửu tháng Quý Tị năm Bính Thân Sao -Chủy trực +Thành
Sao tốt: Thiên Hỉ, Thiên Thành, Tam Hợp, Vượng Nhật, Ngọc Đường Hoàng Đạo,
Sao xấu: Lâm Nhật, Cô Thần, Thần Hào, Tội Chí,
-------------------------
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Thần Hào: Kiêng tế tự
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo