Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2015 ( 18/10 t )
Ngày Kỷ Dậu tháng Đinh Hợi năm Ất Mùi Sao +Phòng trực +Khai
Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Thánh Tâm, Sinh Khí,
Sao xấu: Chu Tước Hắc Đạo, Phi Ma Sát, Sát Chủ, Ly Sào, Tam Nương,
-------------------------
Nguyệt Đức Hợp: Tốt mọi việc, kiêng kiện tụng
Thánh Tâm: Tốt mọi việc, nhất là tế tự, cầu phúc.
Sinh Khí: Tốt mọi việc, nhất là động thổ, sửa nhà, trồng cây, hôn nhân.
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Tam Nương: Xấu nói chung