Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2016 ( 28/3 đ )
Ngày Bính Tuất tháng Nhâm Thìn năm Bính Thân Sao -Chủy trực -Phá
Sao tốt: Thiên Mã, Nguyệt Không, Phúc Sinh, Giải Thần,
Sao xấu: Thiên Bổng, Nguyệt Phá, Lục Bất Thành, Bạch Hổ Hắc Đạo, Khô Tiêu, Cửu Không,
-------------------------
Thiên Mã: Tốt cho xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Phúc Sinh: Tốt mọi việc
Giải Thần: Tốt mọi việc tế tự, giải oan, giải trừ được các sao xấu
Thiên Bổng: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Lục Bất Thành: Kiêng khởi tạo, xây dựng
Bạch Hổ Hắc Đạo: Kiêng mai táng
Khô Tiêu: Kiêng gieo trồng
Cửu Không: Kiêng xuất hành, cầu tài lộc