Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2017 ( 19/12 đ )
Ngày Quý Mão tháng Tân Sửu năm Bính Thân Sao -Trương trực -Mãn
Sao tốt: Thiên Phú, Địa Tài, Lộc Khố, Dân Nhật Thời Đức, Kim Đường Hoàng Đạo,
Sao xấu: Thiên Ôn, Thiên Cẩu, Phi Ma Sát, Thổ Ôn, Dương Công Kị, Quả Tú, Quỷ Khốc,
-------------------------
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Địa Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Kim Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Ôn: Kiêng xây dựng
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Dương Công Kị: Xấu nói chung
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Quỷ Khốc: Kiêng tế tự