Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015 ( 8/4 t )
Ngày Tân Sửu tháng Tân Tị năm Ất Mùi Sao -Nguy trực +Thành
Sao tốt: Thiên Đức, Thiên Hỉ, Thiên Thành, Tam Hợp, Vượng Nhật, Ngọc Đường Hoàng Đạo, Thiên Phúc,
Sao xấu: Lâm Nhật, Cô Thần, Ly Sào, Thần Hào, Tội Chí,
-------------------------
Thiên Đức: Tốt mọi việc
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Phúc: Tốt mọi việc
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Thần Hào: Kiêng tế tự
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo