Lop hoc tu vi phong thuy tu tru Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014 ( 18/3 t )
Ngày Mậu Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Ngọ Sao +Chẩn trực -Mãn
Sao tốt: Thiên Phú, Lộc Khố, Dân Nhật Thời Đức,
Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Cẩu, Thiên Hỏa, Phi Ma Sát, Phi Liêm, Thổ Ôn, Quả Tú, Ly Sào, Tam Nương, Long Hổ, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Dân Nhật Thời Đức: Tốt mọi việc
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Tam Nương: Xấu nói chung
Long Hổ: Kiêng hôn nhân, nhập trạch
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc