Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018 ( 4/12 đ )
Ngày Nhâm Tý tháng Quý Sửu năm Đinh Dậu Sao -Đê trực -Bế
Sao tốt: Thiên Y, Cát Khánh, Tục Thế, Quan Nhật, Lục Hợp,
Sao xấu: Thiên Lại, Hoàng Sa, Huyết Kị, Huyết Chi, Hỏa tai,
-------------------------
Thiên Y: Tốt cho chữa bệnh
Cát Khánh: Tốt mọi việc
Tục Thế: Tốt mọi việc, nhất là giá thú.
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Lục Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Lại: Xấu mọi việc
Hoàng Sa: Xấu mọi việc
Huyết Kị: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc
Huyết Chi: Kiêng sỏ mũi trâu, thiến gia súc, châm cứu
Hỏa tai: Kiêng lợp nhà, làm bếp