Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018 ( 8/5 t )
Ngày Giáp Thân tháng Mậu Ngọ năm Mậu Tuất Sao -Khuê trực -Mãn
Sao tốt: Thiên Phú, Lộc Khố, Dịch Mã, Thanh Long Hoàng Đạo,
Sao xấu: Thiên Cẩu, Thổ Ôn, Sát Chủ, Quả Tú, Tội Chí,
-------------------------
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Thanh Long Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo