Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017 ( 4/8 đ )
Ngày Quý Sửu tháng Kỷ Dậu năm Đinh Dậu Sao -Liễu trực +Định
Sao tốt: Nguyệt Ân, Tam Hợp, Mãn Đức Tinh,
Sao xấu: Tử Khí, Tiểu Hồng Sa, Đại Hao, Câu Trận Hắc Đạo, Mộc Mã Sát,
-------------------------
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Tử Khí: Xấu mọi việc
Tiểu Hồng Sa: Xấu mọi việc
Đại Hao: Kiêng các việc lớn
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Mộc Mã Sát: Kiêng xây dựng