Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018 ( 8/1 t )
Ngày Bính Tuất tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất Sao -Ngưu trực +Thành
Sao tốt: Nguyệt Đức, Thiên Hỉ, Thiên Quan, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Vượng Nhật, Tư Mệnh Hoàng Đạo,
Sao xấu: Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Thụ Tử, Phi Liêm, Cô Thần, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Nguyệt Đức: Tốt mọi việc, kiêng đi săn - đánh cá
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Nguyệt Ân: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc