Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018 ( 13/8 t )
Ngày Đinh Tị tháng Tân Dậu năm Mậu Tuất Sao -Liễu trực +Thành
Sao tốt: Thiên Hỉ, Nguyệt Tài, Tinh Phù, Tam Hợp, Vượng Nhật, Phổ Hộ,
Sao xấu: Chu Tước Hắc Đạo, Ngũ Quỷ, Lâm Nhật, Cô Thần, Tam Nương, Thần Hào,
-------------------------
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Nguyệt Tài: Tốt cho cầu tài lộc, khai trương, gửi tiền.
Tinh Phù: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Phổ Hộ: Tốt mọi việc
Chu Tước Hắc Đạo: Kiêng nhập trạch, khai trương
Ngũ Quỷ: Kiêng xuất hành
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Tam Nương: Xấu nói chung
Thần Hào: Kiêng tế tự