Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018 ( 6/5 t )
Ngày Nhâm Ngọ tháng Mậu Ngọ năm Mậu Tuất Sao +Thất trực -Kiến
Sao tốt: Thiên Quan, Nguyệt Không, Quan Nhật, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Mãn Đức Tinh,
Sao xấu: Thiên Ôn, Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Thổ Phủ, Quỷ Khốc,
-------------------------
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Quan Nhật: Tốt mọi việc
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Mãn Đức Tinh: Tốt mọi việc
Thiên Ôn: Kiêng xây dựng
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Thổ Phủ: Kiêng động thổ
Quỷ Khốc: Kiêng tế tự