Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 21 tháng 3 năm 2018 ( 5/2 đ )
Ngày Nhâm Tý tháng Ất Mão năm Mậu Tuất Sao +Cơ trực Thu
Sao tốt: Thiên Quan, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Tuế Hợp,
Sao xấu: Thiên Cương, Địa Tặc, Băng Tiêu Ngõa Hãm, Nhập Tòa Địa Phá, Sát Chủ, Nguyệt Kị, Tội Chí,
-------------------------
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Tuế Hợp: Tốt mọi việc
Thiên Cương: Xấu mọi việc
Địa Tặc: Kiêng động thổ, an táng, khởi tạo, xuất hành
Băng Tiêu Ngõa Hãm: Xấu nói chung
Nhập Tòa Địa Phá: Kiêng nộp hồ sơ, xây dựng
Sát Chủ: Kiêng mọi việc quan trọng do mình làm chủ sự
Nguyệt Kị: Xấu mọi việc
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo