Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018 ( 12/7 đ )
Ngày Bính Tuất tháng Canh Thân năm Mậu Tuất Sao -Sâm trực -Mãn
Sao tốt: Thiên Phú, Thiên Quan, Nguyệt Không, Lộc Khố, Tư Mệnh Hoàng Đạo, Kính Tâm,
Sao xấu: Thiên Cẩu, Thiên Tặc, Thổ Ôn, Quả Tú,
-------------------------
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Thiên Quan: Tốt mọi việc
Nguyệt Không: Tốt cho sửa chữ nhà, làm giường
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Tư Mệnh Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Kính Tâm: Tốt cho tang tế
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thiên Tặc: Kiêng khởi tạo, động thổ, lên nhà mới, khai trương
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân