Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018 ( 11/10 đ )
Ngày Quý Sửu tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất Sao -Liễu trực -Mãn
Sao tốt: Thiên Phú, Thiên Thành, Lộc Khố, Ngọc Đường Hoàng Đạo,
Sao xấu: Thiên Cẩu, Thiên Tặc, Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Phi Liêm, Thổ Ôn, Âm Thác, Quả Tú, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Thiên Phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng - khai trương, an táng
Thiên Thành: Tốt mọi việc
Lộc Khố: Tốt mọi việc, nhất là khai trương, giao dịch, cầu tài lộc
Ngọc Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Cẩu: Kiêng tế tự, cầu phúc, cầu tài
Thiên Tặc: Kiêng khởi tạo, động thổ, lên nhà mới, khai trương
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Thổ Ôn: Kiêng động thổ, đào giếng
Âm Thác: Kiêng xuất hành, giá thú, an táng
Quả Tú: Kiêng hôn nhân
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc