Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017 ( 30/8 đ )
Ngày Kỷ Mão tháng Kỷ Dậu năm Đinh Dậu Sao +Tỉnh trực +Chấp
Sao tốt: Thủ Nhật, Minh Đường Hoàng Đạo,
Sao xấu: Thiên Tặc, Địa Hỏa, Nguyệt Yếm Đại Họa, Nguyệt Phá, Thần Cách, Phi Ma Sát, Tội Chí,
-------------------------
Thủ Nhật: Tốt mọi việc
Minh Đường Hoàng Đạo: Tốt mọi việc
Thiên Tặc: Kiêng khởi tạo, động thổ, lên nhà mới, khai trương
Địa Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp, gieo trồng
Nguyệt Yếm Đại Họa: Kiêng xuất hành, giá thú
Nguyệt Phá: Kiêng về xây dựng, khởi tạo
Thần Cách: Kiêng tế tự, cầu phúc
Phi Ma Sát: Kiêng giá thú, nhập trạch
Tội Chí: Kiêng tế tự, kiện cáo