Dịch vụ Lý số
Xem hàng ngày
Xem ngày - Lịch vạn niên
Nhịp sinh học - Chu kỳ
Giải đoán hôm nay
Giải đoán lá số
Lá số tử vi
Lá số tứ trụ
Lá số bát tự Hà Lạc
Tư vấn Phong thủy
Phong thủy - Bát trạch
Quẻ Dịch
Lấy quẻ Dịch

Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên

Giờ    Phút    Ngày    Tháng    Năm   
Thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018 ( 1/12 đ )
Ngày Kỷ Dậu tháng Quý Sửu năm Đinh Dậu Sao +Chẩn trực +Thành
Sao tốt: Thiên Hỉ, Tam Hợp, Vượng Nhật,
Sao xấu: Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Thụ Tử, Câu Trận Hắc Đạo, Lâm Nhật, Phi Liêm, Trùng Tang, Trùng Phục, Cô Thần, Ly Sào, Thần Hào, Phi Liêm Đại Sát,
-------------------------
Thiên Hỉ: Tốt mọi việc, nhất là hôn thú
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Vượng Nhật: Tốt mọi việc
Thiên Ngục: Kiêng kiện tụng, những việc liên quan đến chính quyền
Thiên Hỏa: Kiêng đổ mái, lợp nhà, làm bếp
Thụ Tử: Kiêng mọi việc quan trọng, trừ đi săn thì tốt
Câu Trận Hắc Đạo: Kiêng an táng, xuất hành
Lâm Nhật: Xấu nói chung
Phi Liêm: Kiêng chăn thả gia súc
Trùng Tang: Kiêng xây dựng, hôn nhân, an táng
Trùng Phục: Kiêng hôn nhân, an táng
Cô Thần: Kiêng hôn nhân
Ly Sào: Kiêng xuất hành, hôn nhân, lên nhà mới
Thần Hào: Kiêng tế tự
Phi Liêm Đại Sát: Kiêng chăn thả gia súc